BuurtComite Kammenstraat en Zijstraten

Welkom op de website van het Buurt-Comité Kammenstraat Essen !

De inschrijvingen zijn geopend !

Beste deelnemer(s)

Het Buurt-Comité Kammenstraat en zijstraten Essen is in volle voorbereiding voor onze jaarlijkse rommelmarkt die voor het 11de jaar doorgaat op zondag 24/09/2017.

Inschrijven via de website buurtcomite-kammenstraatessen.be blijft van toepassing voor zowel bewoner als niet-bewoner.
E-mails worden niet als officiële inschrijving aanvaard.

Een standplaats bedraagt 1 euro per lopende meter. Na het reserveren van uw standplaats
ontvangt u een e-mail (bevestiging van reservatie) met de nodige info en de betalingstermijn van
het over te maken bedrag op rekeningnummer BE40 9731 2209 6863.

Als bewoner heeft u voorrang om een standplaats te reserveren voor uw eigen woning.
Inschrijven kan vanaf 1 juli tot en met 31 juli. Vanaf 1 augustus vervalt deze voorrang en gaan
de inschrijvingen voor iedereen open. Indien u als bewoner na 1 augustus inschrijft, is het
mogelijk dat de standplaats voor uw woning door een niet-bewoner is ingenomen.
Het Buurt-Comité kan dit niet meer wijzigen.

Vanaf 1 augustus zijn de inschrijvingen voor iedereen geopend.

De inschrijvingen sluiten op zaterdag 9 september 2017 of eerder indien alle plaatsen volzet zijn.

U ontvangt ten laatste op 15 september 2017 de bevestiging van uw toegewezen standplaats.

Het Buurt-Comité wenst u alvast een mooie zomer toe.

Tot binnenkort!
Klik hier om naar de inschrijvingen te gaan.

Barbeque albums:


album van 2013

overzicht van alle albums

Terug naar boven. Terug naar home.

De rommelmarkt: een kleine geschiedenis.

Vijf jaar geleden hebben drie personen Greet, Anja: het A3, het initiatief genomen (op onafhankelijke basis) om in de wijk Kammenstraat en Zijstraten, een Garageverkoop-Rommelmarkt op poten te zetten.
Met groot succes !

Men hoopte op wel 50 deelnemers, het werden er 118.
Bij de tweede editie is dit aantal meer dan verdubbeld naar 306 standjes.

Werner, John en Bart kwamen het team versterken en de Rommelmarkt barste al uit z'n voegen met 435 toegelaten standjes(met meer dan 500 aanvragen).

Commerciële deelnemers werden zoveel mogelijk geweerd, omdat het opzet was (en is) een rommelmarkt voor particulieren.

Door (veel) tijdgebrek en medische perikelen trok A3 zich terug uit de organisatie Buurt-Rommel-Markt.

De vierde editie was weer een groot succes met het huidige BRM-bestuur. Ook de Braderij is toen door de plaatselijke middenstand opgestart.

Ondertussen was de Buurt-Rommel-Markt geëvolueerd naar een jaarlijkse gezellige familiedag waar jong en oud van genoten, zowel de bewoners, deelnemers, maar ook de vele bezoekers.

Zo'n groot evenement blijven organiseren met een handjevol vrijwilligers, is ontzettend zwaar en vooral tijdrovend. Daarom heeft het BRM-bestuur beslist om in 2011 een sabbatjaar in te lassen.

Helaas waren daar een groot aantal wijkbewoners niet mee akkoord en vonden dit erg jammer.

Daarom heeft het Buurtfeest-Comité (BC) éénzijdig beslist om de fakkel voor één jaar over te nemen, om dit evenement te overbruggen, hetzij "back-to-basic".

Terug naar boven. Terug naar home.

Rommelmarkt albums:


album van 2007
album van 2009
album van 2011
album van 2012

braderij album van 2011

overzicht van alle albums

Terug naar boven. Terug naar home.

Het buurtfeest: een kleine geschiedenis.

Zo'n negen jaar geleden, in 2002, ontstond er bij enkele bewoners van de Kammenstraat het idee om een buurtfeest te organiseren. De reden? Ze zagen dat niemand elkaar nog kende. Een goedemorgen, een goedendag kon er blijkbaar niet meer af. Sommige mensen wisten zelfs niet wie hun buren waren.
Er werd een zaal gehuurd bij het volkshuis, bij de ROMA werd er eten besteld, uitnodigen werden gemaakt en gebust. Nu was het nog bang afwachten wat de reactie van de buurt zou zijn. Het werd een overweldigend succes met meer dan 100 inschrijvingen.

Nu negen jaar later, leeft onze buurt (Kammenstraat, Hemelrijkweg, Lazaret, Hondsberg) weer. De mensen kijken ieder jaar er weer naar uit. Een avondje gezellig samen zijn, lekker eten, een tombola met mooie prijzen en troost prijzen.

Uit het buurtfeest zijn ondertussen al andere evenementen ontstaan. Denk maar aan het buurtfeest rommelmarkt, of de buurtbarbecue en andere initiatieven.

Terug naar boven. Terug naar home.

buurtfeest albums:


album van 2007
album van 2008
album van 2010
album van 2011
album van 2012

overzicht van alle albums

Terug naar boven. Terug naar home.

Christmas drink albums:


album van 2012

overzicht van alle albums

Terug naar boven. Terug naar home.

Brunch albums:


album van 2013

overzicht van alle albums

Terug naar boven. Terug naar home.

Extra activiteiten

Helaas ! er zijn momenteel geen extra activiteiten voorzien.

Terug naar boven. Terug naar home.

De organisatie

Heb Je nog vragen? Stuur alvast naar buurtcomitekammenstraatessen@gmail.com.

of u kan ons telefonisch bereiken op het nummer: +32 (0)485 70 15 33 .

FUNCTIE NAAM
Voorzitter: Mireille Wils
Secretaris: Denise Peeters
Penningsmeester: Ludo Cox
Webbeheer: Ben Wils


Klik hier voor onze locatie op google maps.

Terug naar boven. Terug naar home.

de 4de zondag van september 2017 ( 24-09-2017 )


Beste rommelmarkt deelnemer

Deelname aan de rommelmarkt 2017 betekent dat u volledig akkoord bent met dit reglement en u er volledig zal naar gedragen.

Deelname aan de rommelmarkt 2017 is enkel voor particulieren. ( Uitgezonderd de handelaars die in de wijk wonen en de handelaars die specifiek uitgenodigd zijn.)

Inbreuken tegen dit reglement betekenen een weigering en uitsluiting tot deelname.

Deelname aan de rommelmarkt 2017 is enkel voor particulieren. ( Uitgezonderd de handelaars die in de wijk wonen en de handelaars die specifiek door het Buurt-Comité uitgenodigd zijn).

Bewoners, familie en/of vrienden van bewoners krijgen van 1 juli tot en met 31 juli voorrang op de toewijzing van een standplaats.

Het Buurt-Comité kijkt de aanvragen van de inschrijvingen na.
Een standplaats bedraagt 1 euro per lopende meter.

Bij toekenning van een standplaats heeft u enkel de beschikking over de berm, voetpad of een deel van de straat.
Dus nooit over het privé terrein van de bewoner tenzij anders met de bewoner overeen gekomen.
U dient steeds een doorgang naar privé eigendom vrij te houden.

Deelnemers die met de wagen(s) komen, zijn verplicht hun nummerplaat te vermelden bij inschrijving om het aantal parkeerplaatsen in te schatten.
Bij de officiële bevestiging van de inschrijving bezorgt het Buurt-Comité aan alle deelnemers de nodige informatie aangaande de staanplaats en de verplicht te volgen aanrij- en wegrijroute.
Om een vlotte doorgang te verlenen, laadt de deelnemer zijn materialen uit en rijdt onmiddellijk door via de verplicht te volgen route naar de parking.
Een minimum afstand van vier meter in het midden van de straat dient u steeds vrij te houden als doorgang voor de hulpdiensten.

De rommelmarkt begint officieel om 10h00 en eindigt om 17h00. Het is verboden om op eigen wil de rommelmarkt met de wagen vroegtijdig te verlaten, enkel met toestemming van de organisatie.
Het opstellen van de standplaats mag tussen 6h00 en 9h00. Om veiligheidsredenen mag na 9h00 geen enkel voertuig de rommelmarkt betreden
en ten laatste om 9h30 staat uw voertuig geparkeerd op de aangeduide parking (tenzij anders overeengekomen met de organisatie).

Vanaf 10h00 tot 17h00 geldt een algemeen rij en parkeerverbod.
Voor de bewoners en de deelnemers is er parkeergelegenheid voorzien in de Schepen Veraartstraat.

De deelnemer zorgt zelf voor het opstellen, inrichten en afbreken van zijn verkoopstandje. De deelnemer blijft steeds verantwoordelijk voor zijn standje en alle aangeboden materialen.
Het achterlaten van onverkochte waren na het sluitingsuur ( 17h00 ) wordt aanzien als sluikstorten en het Buurt-Comité zal dit doorgegeven aan de bevoegde instanties.

Het verkopen van direct consumeerbare voeding is ten strengste verboden en is enkel toegestaan door de organisatie van de rommelmarkt of de door haar uitgenodigde handelaars.
Het Buurt-Comité voorziet op verschillende locaties drank- en eetstandjes.

Het is en blijft een rommelmarkt, d.w.z. een verkoopgelegenheid van tweedehands spullen!
Het aanbieden en / of verkopen van dieren is verboden.
Het openlijk aan politiek doen en / of tentoonstellen van politieke slogans is verboden.
Het gebruik van open vuur is verboden.
Het Buurt-Comité dankt u voor uw medewerking en wenst u veel succes.

klik hier voor het plan van het voetbalveldje te Hondsberg een woordje uitleg en naar het inschrijvingsformulier

Terug naar boven. Terug naar home.

inschrijving voor 2017

Bent u een bewoner van één van volgende straten: Kammenstraat, Hondsberg, Hemelrijkweg, Lazaret of Witzenbergstraat?

woordje uitleg

Het reglement 2017

klik hier voor het regelement in pdf (rechts klikken op de muis en "opslaan als" om het te bewaren).

Terug naar home.

Het plan van het voetbalveldje te Hondsberg

klik hier voor het plan van het voetbalveldje

Terug naar home.

Woordje uitleg


Na het ingeven van uw gegevens komt u op de pagina met de selectie van alle huisnummers van uw straat terecht. De huisnummers hebben de vorm van kraampjes en zijn volgens de breedte van uw woning ingedeeld. Indien de breedte van uw woning meer dan 6 meter bedraagt, is deze opgesplitst (bvb. huisnr. x links, huisnr. x rechts, vak x, enz.)

U kiest uw huisnummer (of selectie links, midden, rechts, vak, …) en klik op het kraampje.
Het kraampje kleurt blauw = uw keuze is geselecteerd.

Klik vervolgens op de knop reserveren.
U krijgt een melding met de vraag of u de geselecteerde standplaats wil reserveren.
Indien ja, klik op OK
Indien neen, klik op annuleren

Uw reservatie wordt voor nazicht door naar het Buurt-Comité doorgestuurd en u ontvangt via e-mail een overzicht van uw aanvraag.
Voor 10 augustus ontvangt u (via e-mail) van het Buurt-Comité de bevestiging van uw gereserveerde standplaats.

Wanneer u de volledige breedte van u woning wil selecteren herhaalt u meermaals uw inschrijving.

Groen = vrij
Blauw = selectie (uw keuze)
Rood = gereserveerd

klik hier voor het plan van het voetbalveldje te Hondsberg

Ga verder naar het inschrijvingsformulier.